THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠI ĐÀ NĂNG

1 :  THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THUỘC DIỄN PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

Hộ kinh doanh, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh ghi trong thời hạn thông báo phải có thông báo bằng văn bản gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn ghi trong thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  • Thành phần hồ sơ : thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của người nộp thuế theo mậu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT0-BTC ngày 28/6/2018
  • Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Lưu ý : Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh nếu có sử dụng hóa đơn thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm tạm ngừng kinh doanh

2 :  ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TRÌNH TỤ THỰC HIỆN:

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải đăng ký kinh doanh khi tạm ngừng kinh doanh phải có thông báo bằng văn bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh

CÁCH THÚC THỰC HIỆN:

Nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thành Phần Hồ Sơ : Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của người nộp thuế theo mậu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Lưu ý : Trường hợp cá nhân nộp thuế khoản nghỉ liên tục từ trọn 01 tháng ( từ ngày mùng 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó ) trở lên được giảm 1/3 số thuế khoản phải nôp của quý, nếu nghỉ liên tục trọn 02 tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế khoản phải nộp của quý. Nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế khoản phải nộp của quý.