DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI QUẬN THANH KHÊ

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI QUẬN THANH KHÊ

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIÁ RẺ TẠI QUẬN THANH KHÊ

Báo cáo tài chính cuối năm là công tác đặc biệt quan trọng vào cuối mỗi năm tài chính. Báo cáo tài chính thể hiện tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong một năm (năm dương lịch hoặc năm tài chính). Qua đó phản ánh được tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp.

dịch vụ báo cáo tài chính thanh khê

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẢI CUNG CÂP THÔNG TIN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP VỀ :

 1. Tài sản;
 2. Nợ phải trả.
 3. Vốn chủ sở hữu;
 4. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
 5. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 6. Các luồng tiền.

Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính của kaikeiaccounting  với hơn 20 năm kinh nghiệp trong ngành kế toán mang đến doanh nghiệp một dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Chịu trách nhiệm tư vấn và ghi nhận mọi phát sinh, tối đa hóa chi phí, giảm thiểu số thuế phải nộp cho Doanh Nghiệp.

NỘI DUNG DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

 1. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc (hóa đơn đầu ra, đầu vào…), thực hiện điều chỉnh ngay nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn giả, hóa đơn khống hay lỗi do kê khai sai sót.
 2. Tổ chức sắp xếp hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên các sổ sách(sổ chi tiết, tổng hợp, các bảng phân bổ…) và làm Báo cáo tài chính.
 3. Rà soát tất cả chứng từ với các tờ khai thuế đã nộp trong năm. Lên phương án xử lý, điều chỉnh với các chứng từ chưa hợp lệ.
 4. Cân đối lãi lỗ, tư vấn các vấn rủi ro cho doanh nghiệp:
 • Cân đối doanh thu chi phí;
 • Cân đối các khoản thuế (GTGT, TNDN, TNCN…);
 • Cân đối hàng hóa, chi phí, lợi nhuận;
 • Cân đối dòng tiền cho doanh nghiệp;
 1. Chốt số liệu, làm báo cáo tài chính hoàn chỉnh:
 • Bộ báo cáo tài chính;
 • Quyết toán thuế TNDN;
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Báo cáo thống kê, …
 1. In sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp:

TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, DOANH NGHIỆP FDI TẠI ĐÀ NẴNG. CHUNG TÔI TỰ TIN CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẢM BẢO TỐI ƯU THUẾ PHẢI NỘP CỦA DOANH NGHIỆP


CHÚNG TÔI TẬN TÂM – KHÁCH HÀNG AN TÂM


             Hotline : 0982 107 763 – 0935 641 645
Website :
kaikeiaccuonting.com